Garantie

Garantiebepalingen voor horloges

Meeste horloges hebben vanaf de datum van aankoop 2 jaar wereldwijde garantie op het uurwerk en de wijzers en de wijzerplaat/cijferplaat.

De garantie geldt alleen met een aankoopbewijs/kassabon en/of het verstrekte garantiebewijs met daarin de dealerstempel en de datum van aankoop vermeld.

De garantie geldt niet voor het glas, de band, de kast, de batterij en de kroon/stift (knopje om de tijd in te stellen).
De garantie geldt niet bij ondeugdelijk gebruik van het horloge, bij ongelukken of wanneer het horloge is getracht te repareren door een reparateur die niet door ons is erkend.
De garantie geldt niet bij waterschade, behalve als het horloge als waterdicht is aangeduid.

Op de batterij wordt door ons als dealer 1 jaar batterijgarantie gegeven.

Wanneer een horloge ter reparatie wordt aangeboden voor een reparatie die de juwelier onder garantie zou moeten repareren, houdt de juwelier zich het recht voor om, indien het betreffende horloge niet meer te repareren valt, een ander type horloge daarvoor als vervanging te leveren, van vergelijkbaar model en vergelijkbare waarde, indien het originele model niet meer leverbaar is. Op dit vervangende model horloge gaat vervolgens weer een garantieperiode van 2 jaar in op de dag van ontvangst door de klant.

Indien een horloge niet onder garantie wordt gerepareerd zal de klant daarvan in kennis worden gesteld. De klant kan dan beslissen of het horloge alsnog gerepareerd mag worden. De kosten van de reparatie zullen aan de klant worden medegedeeld indien zij boven de 20 euro uitkomen. De klant kan dan alsnog beslissen of de reparatie moet worden uitgevoerd. De kosten zullen na reparatie van het horloge door de klant aan de dealer worden voldaan.