Hofleverancier

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 280 bedrijven die zich hofleverancier mogen noemen. Onder de hofleveranciers kunt u allerlei bedrijven tegenkomen, zoals bakkers, juweliers, kwekers, bloemisten, schoenmakers, kaarsenmakers en woninginrichters.

Het gaat hierbij om een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predikaat waardoor men het Koninklijk wapen mag voeren met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.’

U heeft het koninklijk schild van een hofleverancier ongetwijfeld wel eens gezien. Op een foto, op een website of op een verpakking van een bepaald product, op handelspapieren of aan de gevel van een onderneming. Hofleveranciers zijn vaak kleine of middelgrote familiebedrijven die regionaal goed bekend staan. In de regel levert men niet daadwerkelijk aan het hof, al is dat natuurlijk wel mogelijk. Andersom is het absoluut niet zo dat een bedrijf dat wel eens aan het hof levert ook het predikaat Hofleverancier mag voeren.
Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier.
Het predikaat ‘Hofleverancier’ staat ondermeer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. Het symboliseert als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorstin tegenover de begunstigde.
Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom het interessant voor uw bedrijf is om het predikaat ‘Hofleverancier’ aan te vragen:
het predikaat geeft onder meer aan dat uw bedrijf solide is. Daarnaast dat het gaat om een onderneming die al lange tijd bestaat en veelal van generatie op generatie is over gegaan. Hofleverancier wordt een onderneming niet zomaar, hieraan zijn strenge eisen verbonden
In feite is het predikaat een soort visitekaartje. Het voegt een duidelijke meerwaarde toe. Het kan u helpen u te onderscheiden van uw branche genoten die niet over zo’n voorrecht beschikken. Maar van de onderscheiding kan men niet leven, het blijft gaan om service en kwaliteit.
Voorwaarden:
Zoals u aan de hiernavolgende voorwaarden kunt zien, is het beslist niet eenvoudig om het predikaat Hofleverancier in uw bezit te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u aan de volgende eisen voldoen: uw onderneming moet ten minste honderd jaar bestaan, 125, 150 etc., bij voorkeur onder dezelfde naam;
de onstaansgeschiedenis moet duidelijk zijn en aantoonbaar.
uw onderneming moet van plaatselijk of regionaal belang zijn temidden van uw branche genoten.
de onderneming moet naast ‘vooraanstaand’ van onberispelijk gedrag zijn. Onder meer wordt hieronder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.

Alleen Koning Willem Alexander kan het predikaat ‘Hofleverancier’ verstrekken. Andere leden van het koninklijk huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging van “bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop zijn uit den boze. Als u in aanmerking wilt komen voor dit recht, kunt u de volgende stappen uit het stappenplan “Hoe word ik Hofleverancier?” volgen. De totale procedure duurt vaak lang, soms een periode van ongeveer een jaar.

Bron: www.hofleverancier.com